Frauenhaus Dortmund

Prihvatilište za žene u Dortmundu

U prihvatilištu su žene sa svojom djecom, koji su od partnera ili od člana familije tjelesno ili duševno povređena, primljeni.Godišnje dobivaju oko 120 žena i 120 djece svih nacija zaštitu, prihvačaj i savjet. Naše službenice govore njemački i engleski, kod nesporazumni teškoča potruđujemo se za tumačice. Ukupno možemo 30 mjesta za žene i za djecu ponuditi. Svaka žena je samostalna, za sebe i svoju djecu. žene koje nemaju novćano primanje mogu za jedno izvrsno vrijeme da dobiju socijalnu pomoč. Savjet i pomoč se dobija kod radnog osoblja i kod žena, koje se nalaze u prihvatilištu. U razgovornom savjetlištu i grupnim ponudama, vam se pomaže da pronađete nove perspektive za svoj život, sami da odlučite i ustvarite.

Djeca u prihvatilištu

I djeca su pod nasiljom patila. Naše službenice njima pomažu kod rješavanja njihovih problema. Dječije grupe za pred školsku i za školsku djecu, imaju ponude za pomoč školske zadače i pojedinske razgovore. Ovdje vam se ide u susret za problema vaše djece. Granica primanja mužke djece je do 14 godina. Majkama idemo u susret i pomoč, da za njihove starije sinove se nađe privremena mogućnost za smještaj.

Privačaj u prihvatilištu za

ženeŽena koja traži zaštitu u prihvatilištu, može dan i noč kod nas nazvati. Telefonski broj je: 0231 / 80 00 81.

Ima jedno mjesto za sretanje, skojim možete sa prevoznim sredstvom da dođete na određeni cilj. Od toga neručenog mjesta če vas jedna od naših službenica preuzet. Po mogučnosti da imate pribor: robu, ljekove, važne papire (Pasoš, kartu za lječenje, boravak). Ako u našem  prihvatilištu momentalno nema mjesta, ili ako ta žena želi da ide u drugi grad, može da dobije telefonske Brojeve od drugih prihvatilišta.